Kompassion - Trivsel og livsglæde

MBSR & Mindfulness

 

Informationsmøde om MBSR - Nærvær i livet

 

Informationsmøde og introduktion til MBSR forløbet:

Mindfulness Baseret Stress Reduktion

 

Her introduceres du til 8 ugers MBSR forløbet og Mindfulness. Du får en fornemmelse af hvad det indeholder og kan få afklaret evt spørgsmål.

 

Måske har du hørt om MBSR og Mindfulness, men ved ikke rigtig, hvad det er. Dette er en mulighed til at finde ud af hvad det er og om det er noget for dig. Måske er du blot nysgerrig og godt kunne tænke dig at vide mere.

 

Informationsmøder afholdes i din virksomhed.

Tilmelding og information: Mehar Kempel mobil: 2830 2044 eller                     mail:mehar@kompassion.dk

__________________________________________________________________

 

MBSR - Nærvær og ro i livet

 

8 ugers kursus med Mindfulness programmet MBSR:

Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

Mindfulness er en måde at forholde sig til sig selv og verden på. Mindfulness giver mulighed for at opleve, at livet udfolder sig lige nu, og hjælper med at undgå at blive fanget ind i fortidens hændelser, eller fremtidens bekymringer.

printvenlig pdf fil

Du kan begynde lige her, lige nu, hvor du er i dit liv. Der er ikke noget der skal ordnes først, der er ikke et sted du skal nå hen, før du kan begynde. Hvad enten du længes efter et skift i livet, gået ned med stress, ønsker at passe bedre på dig selv, søger fordybelse, mere indsigt og væren, så kan du begynde lige nu. Der er altid en ny begyndelse.

 

Måske er det nu for dig?

I Mindfulness har vi ikke så travlt, vi stopper op, mærker åndedrættet og lægger mærke til, hvad der foregår i og omkring os.Når vi stopper op, giver tid, og for et øjeblik betragter tingene og lader øjeblikket udfolde sig selv, skabes der ro og stilhed i sindet.

 

Mindfulness giver plads til at komme i kontakt med os selv igen og mange mennesker oplever, at Mindfulness giver dem mere ro og nærvær.

 

Mindfulness hjælper til at få indsigt i vaner, mønstre, adfærd og attitude, ubevidste reaktioner og automatiske handlinger og kan være med til at gøre en forskel i måden at være tilstede på, overfor sig selv og andre. Og at der gennem denne bevidstgørelse, viser sig andre kreative og positive måder, at være med tingene på, at nye muligheder, løsninger og beslutninger kommer et andet sted fra, end det gammelkendte.

 

I dette MBSR-forløb instrueres der i mindfulness meditation og det at skabe stabilitet og sindsro. Stress og stress faktorer belyses og der udforskes, hvordan vi kan forandre uhensigtsmæssige og vaneprægede reaktioner og handlinger, til bevidst og hensigtsmæssig respons. Instruktionerne vil bestå af mindfulness øvelser og meditation, oplæg, fælles refleksion og hjemmeopgaver. Mindfulness praksis indøves gennem guidede forløb, hvor der trænes i at være opmærksomt til stede med os selv og vores oplevelse. Her vil opmærksomhed på åndedræt, observation af sindet og udvikling af accept og venlighed være centralt. Afspænding, kropsopmærksomhed og mindful yoga, vil indgå i forløbet.

MBSR-Forløb: 8 gange á 2 3/4time + 1 hel dag fra kl.9.30-16.00

Kurset kræver intet forudgående kendskab til Mindfulness MBSR eller meditation. Deltagerne skal være indstillet på daglig praksis hjemme på 20-40 min.

Pris: Firmaer: kr. 4.800,- firmaer tillægges moms. For grupper kontakt for pris

Depositum: kr. 800,- indbetales på konto: reg: 2340 konto: 7559 346 173
Depositum refunderes ikke ved afmelding senere end to uger før kursusstart

Afholdes i velegende lokaler i din virksomhed, eller i lejede lokaler

Tilmelding og yderligere info: Mehar Kempel, mehar@kompassion.dk,

mobil 2830 2044

Instruktør: Mehar Kempel

Det klassiske MBSR-program: Mindfulness Baseret Stress Reduktion, er udarbejdet af Jon Kabat-Zinn fra USA. Oprindeligt baseret på rehabilitering efter operationer, ved kroniske sygdomme og smerter, ved stress, depression og udbrændthed.

 

Mehar Kempel er uddannet MBSR instruktør efter Jon Kabat-Zinns høje standarder. Uddannelsen er etårig og er baseret på læring indefra og ud, dvs. uddannelsen kræver megen egen praksis og egen indsigt.

__________________________________________________________________

1 dags retreats med meditation, stilhed og mindfulness.


STILHEDENS NÆRVÆR.

 

At give tid, bare være, lade roen indfinde sig og stilheden opstå. Slippe dagligdagens gøremål, ydre støj og forstyrrelser. Give næring og omsorg til dig selv.

 

Har du lyst og mod på en stille fordybelsesdag, afholdes der med jævne  mellemrum disse stilledage, hvor du kan være med i den støttende energi, der skabes i fælles meditativ opmærksomhed.

 

Vi vil meditere, bruge mindfulness øvelser som bodyscan, opmærksomhed på åndedrættet, observation af sindets bevægelser og vi vil bevæge os ind i hjertets dybere sandhed. Der vil være guidede meditationer, stille sidden, mindful walking og yoga, aktiv meditation, inquiry og deling.

 

Det meste af dagen og pauserne er i stilhed. Der vil indimellem være deling og udforskning, så dagen er ikke i total stilhed.

 

Hver stilledag har sin egen unikke udfoldelse og ingen af dagene har indtil nu været ens.

 

Medbring selv: frokost, varme sokker, tøj efter vejret. Yogamåtte/underlag, tæppe, pude etc. Der er kaffe/te og frugt..

 

Sted: Hundested, Fyrgården

 

Dato: Søndag den 6. november kl.9-15

 

Du tilmelder dig på: http://hundested-aftenskole.dk/kurser/bevaegelse-og-krop/fordybelsesdag.html.

Ring endelig for mere information på mobil 28302044 om dagen

 

__________________________________________________________________

Foredrag:


Mindfulness Meditation - den ny tids lykkepille?

Er det vejen til lykke og mental sundhed?


Et aktivt indslag af 1½ times varighed, med oplæg, meditation og debat.


Mindfulness meditation vinder mere og mere frem og er bl.a. blevet kendt som et middel til at håndtere stress. Mindfulness er dog meget mere end en teknik til sundhedsfremme og stressforebyggelse. Mindfulness betyder åndsnærvær og ved at bruge mindfulness meditation, kan du opøve din evne til at være vågen, nærværende og opmærksom tilstede i øjeblikket.


Meditation giver dig et pusterum i hverdagen og er glimrende til at afbalancere de mange ydre krav med en indre ro og klarhed. Gennem meditation kan du opnå forbedret trivsel og livskvalitet.


Hvad er meditation og mindfulness?
Meditation afmystificeres og bringes helt ned på jorden, når oplægsholder Mehar Kempel fortæller om meditation og mindfulness. Hvad meditation er, hvad meditation kan gøre godt for og hvilke gavnlige effekter meditation har på os. Kan mindfulness meditation bruges til at håndtere smerter, angst, og uro og være med til at finde en indre ro. Hvordan mediterer man og hvor kan meditation bruges i hverdagen? Kan meditation bruges på en arbejdsplads? Hvad er dette nærvær og opmærksomhed, der snakkes så meget om?


Deltagerne bliver introduceret til 2 mindfulness meditationer, så deltagerne selv får prøvet at meditere. Meditationerne kan bruges i hverdagen, på arbejdspladsen, hjemme, i toget, i ventetid, ja mange steder.


Foredraget afsluttes med åbent forum for spørgsmål, nysgerrighed og inspiration.

___________________________________________________________

MBSR - Mindfulness Meditation - undervisning, foredrag, træning og længere forløb.

Mindfulness Meditation styrker den indre ro i en presset hverdag.


Erhvervslivets stigende krav til kompetence og effektivitet trækker store veksler på den menneskelige ressource. Her er meditation et glimrende redskab til at afbalancere de ydre krav med en indre ro og klarhed.


Gennem Mindfulness meditation opnår du en indre kontakt med dig selv, hvor stress og uro opløses. I denne kontakt opstår indre ro og fred.Mindfulness meditation tilfører ny energi og skaber kontakt til indre ressourcer og bevidsthed. Ved at træne din opmærksomhed åbner du for nye og mere hensigtsmæssige måder at reagere, handle og beslutte på. Det bliver lettere at se tingene lidt fra oven og stå roligt og rodfæstet, selv midt i kaos.


Mindfulness meditation er med til at tænde en indre glæde og oprigtighed.

 

Indhold:

Der veksles mellem oplæg og praktisk træning.
Træning i få og enkle mindfulnessmeditationsmetoder til brug i hverdagen.
Stress og stresshåndtering, varetagelse af dig, varetagelse af gruppen
Undervisning og oplæg om meditation og mindfullness.

Forskellige muligheder


 • Foredrag med oplæg, meditation og debat. Hvad er mindfulness/meditation. Hvordan kan det bruges og hvad gør det godt for?

 • 1 times"Fyld Op"- meditation. Oplæg om meditation, samt guided meditation.
 • 2-3-timers oplæg og meditation. På disse timer vil deltagerne blive guidet gennem et forløb ind i mindfulness, afvekslende mellem meditationer, oplæg, spørgsmål/svar og åbent forum, om hvor og hvordan det kan anvendes i hverdagen. Mindfulness-meditationerne er med til, på hver sin måde, at åbne for større opmærksomhed og nærvær, samt skabe et indre fokus. Deltagerne får igennem oplæg og øvelser, deres egen oplevelse af mindfulness. Øvelserne er enkle og vil kunne bruges i dagligdagen. Der behøves ingen kendskab til meditation og mindfulness, alle kan være med.

 • Heldagsseminar
 • Flere forløb. I mødes jævnligt og mediterer med konsulenten og kan stille spørgsmål om det der er dukket op siden sidst. En god måde at fastholde en praksis på.*

 • Mindfulness Meditation, MBSR - Mindfulness baseret stress reduktion, 8 ugers kursusforløb

   

  KOMPASSION v. Mehar Kempel mob:2830 2044, mehar@kompassion.dk

   

"Bare trække vejret, lige nu, lige her".
Indtaling: Mehar Kempel
Download meditation flere meditationer

Nyheder:

Sen vinter workshop 02/12/19

Meditation

- Indre glæde og omsorg.

"Meditation har skabt et sted inde i mig, jeg altid kan vende tilbage til, hvor jeg ikke behøver vide alting og kan hvile i ro, især når verden omkring mig er i uro."

2 timers workshop lørdag den 9. marts kl. 9.30-11.30

læs mere her

Referencer:

MBSR forløb i Egedal Kommune:

"Tusind tak for et dejligt Mindfullness forløb! Jeg er blevet inspireret, opmuntret, rystet i min grundvold, samt lært en masse om mig selv. Det har været en gave at få lov til at deltage :-).

Deltager på MBSR forløb i Egedal kommune